Svenska A2 fyra-fem dagar i veckan

Kurser för dig som redan kommit igång lite med dina studier i svenska. Kurserna går fyra eller fem dagar i veckan.

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

Kursens mål

Kursens mål är att du ska fördjupa dina kunskaper i svenska så att du klarar dig i olika vardagssituationer. Du ska till exempel kunna tala om ditt jobb, din familj och dina intressen, boka tågbiljetter och beställa tid hos tandläkaren eller frisören.

Du får bland annat lära dig:

  • att delta i en vardagskonversation
  • att med enkla fraser uttrycka åsikter
  • att kort beskriva en händelse och redogöra för när och var något har hänt
  • att förstå ett enkelt samtal mellan två personer
  • att skriva enkla personliga brev
  • lite om det svenska samhället och landets kultur och traditioner
  • grammatik: huvudsats, skillnad perfekt – preteritum, futurum, starka och oregelbundna verb, komparation, bestämd form, demonstrativa indefinita pronomen
  • svenska språkets melodi och rytm

Är detta rätt nivå för dig?

Folkuniversitetets svenskkurser är indelade i nivåer från A1 för nybörjare till C2 för personer på avancerad nivå. Nivåns benämning, till exempel A1, anger kursens mål, det vill säga vad du ska kunna efter kursen. Om du känner att du helt uppfyller kriterierna för vad man ska kunna på till exempel A1-nivån bör du välja den nivå som ligger strax över, i det här fallet A2-nivån. Men om du känner att du behöver studera mer svenska för att beskrivningen på A1-nivån ska stämma in på dig är A1-nivån sannolikt rätt nivå för dig.

Våra språkkurser följer kursplaner som är framtagna med hjälp av Europarådets referensram för språk.

Läs mer om språknivåer

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

""

33 resultat

33 resultat