Svenska A1 del 3

Plats Linköping

Learn Swedish with our professional teachers at Folkuniversitetet! This course has two lessons a week, with one lesson a week in our premises and one digitally over Teams.

Boka kursen nu

Please observe that this course is held on-site at Folkuniversitetet in Linköping on Thursdays and digitally over Teams on Tuesdays.

Course objectives

The goal is that, after A1 part 1 and 2, you should be able to make yourself understood, and understand others, in simple everyday situations. You should have studied Swedish A1 part 1 and 2 at Folkuniversitetet or have that level of knowledge to attend this course.

Content

During the course you will learn greetings, how to introduce and talk about yourself (family, free time, studies, work etc.) and how make purchases. We practice a lot of natural pronunciation. You get to read simple dialogues and shorter texts and practice understanding spoken Swedish. You learn the basics of grammar, such as word order, tense, noun and adjective conjugation, pronouns and prepositions.

How the course works

 • We work with all language skills, but the focus is on oral communication.
 • Teaching takes place in Swedish.
 • You actively participate in the lessons. Exercises are done in pairs and small groups which are important parts of the teaching.
 • Some homework may be given during the course.
 • The course is physically held in one of our classrooms on St Larsgatan in Linköping on Thursdays and digitally over Teams on Tuesdays. Your teacher will explain more duringt the first lessons which will be held physically on a Thursday.

Course literature

Rivstart A1+A2 Textbook and Exercise book (2nd edition/2nd Edition) chapters 1-5 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Nature and Culture 2014). Course literature is not included in the fee. Conclusions and online exercises for the book are available at portal.nok.se/rivstart. You can create a free account from this link.

---

Vänligen observera att en här kursen hålls på plats i våra lokaler på torsdagar och på distans via Teams på tisdagar. 

Kursens mål

Målet är att du, efter A1 del 1 och 2, ska kunna göra dig förstådd, och förstå andra, i enkla vardagssituationer. Du ska ha läst svenska A1 del 1 och 2 på Folkuniversitetet eller ha likvärdiga kunskaper för att gå denna kurs.

Innehåll

På kursen lär du dig bland annat att hälsa, presentera dig, prata om dig själv (familj, fritid, studier, arbete etc.) och göra inköp. Vi övar mycket naturligt uttal. Du får läsa enkla dialoger och kortare texter och öva att förstå talad svenska. Du lär dig de grammatiska grunderna, till exempel ordföljd, tempus, substantiv- och adjektivböjning, pronomen och prepositioner. Klicka på länken nedan för en mer detaljerad beskrivning av innehållet.

Arbetssätt

 • Vi arbetar med alla språkfärdigheter, men fokus ligger på muntlig kommunikation.
 • Undervisningen sker på svenska.
 • Du deltar aktivt på lektionerna och övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen.
 • Du behöver lägga ner ett par timmar på hemarbete inför varje lektion.
 • Kursen hålls fysiskt i ett av våra klassrum på St Larsgatan i Linköping på torsdagar och digitalt över Teams på tisdagar. Din lärare kommer att förklara mer under den första lektionen som kommer att hållas fysiskt på en torsdag.

Kurslitteratur

Rivstart A1+A2 Textbok och Övningsbok (2a upplagan/2nd Edition) kapitel 1-5 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Natur och Kultur 2014). Kurslitteratur ingår inte i avgiften. Facit och webbövningar till boken finns på portal.nok.se/rivstart. Här skapar du ett gratis konto.

Kursledare

Lena Bruzaeus

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Linköping

info.linkoping@folkuniversitetet.se

Kursperiod
9 feb 2023 - 21 mar 2023
Tisdag, Torsdag
Antal tillfällen
10
Första tillfället
tor 9 feb 2023 kl 16:15-18:30
 • tor 16 feb 2023 kl 16:15 - 18:30
 • tis 14 feb 2023 kl 16:15 - 18:30
 • tis 28 feb 2023 kl 16:15 - 18:30
 • tor 2 mar 2023 kl 16:15 - 18:30
 • tis 7 mar 2023 kl 16:15 - 18:30
 • tor 9 mar 2023 kl 16:15 - 18:30
 • tis 14 mar 2023 kl 16:15 - 18:30
 • tor 16 mar 2023 kl 16:15 - 18:30
 • tis 21 mar 2023 kl 16:15 - 18:30
Plats
Sankt Larsgatan 44, 58224 LINKÖPING
Visa på karta
Studietimmar
30
Kurs-ID
101950
Pris
2250 kr