Svenska för föräldralediga - Tjärna Ängar

Plats Borlänge

Vill du snabbt komma i gång med att prata och förstå svenska? Här får du chansen att studera svenska för föräldralediga i Borlänge på Tjärna Ängar, start 29 augusti.

Boka kursen nu

Vem kan gå kursen?

Denna kurs riktas mot utrikes födda kvinnor med barn som har behov av att lära sig svenska, men som har svårt att delta i svenskundervisning på grund av att de är hemma med barn.

Kursens mål

Målet är att du ska kunna göra dig förstådd, och förstå andra, i olika vardagssituationer.

Kursinnehåll

På kursen får du bland annat prata om livet i Sverige, arbetslivet, föräldrarollen och hur det är att vara mamma i Sverige. Vi övar mycket naturligt uttal. Du får läsa dialoger och kortare texter och öva att förstå talad svenska.

Arbetssätt

Vi arbetar med alla språkfärdigheter, men fokus ligger på muntlig kommunikation. Verksamhetsformen är studiecirkel som genomförs genom fysiska sammankomster. Deltagare i en sammankomst måste delta samtidigt.
• Undervisningen sker på svenska.
• Du deltar aktivt på lektionerna.

Kursmaterial

Som material föreslås Folkuniversitetets förlag ”Goda grunder”.
Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända består av:
• textavsnitt med många dialoger
• varierade övningar
• grammatisk översikt
• gratis ljud på nätet – www.godagrunder.se
• gratis lärarhandledning på nätet. Materialet tillhandahålls kostnadsfritt till ledare och deltagare.

Kursupplägg

Startdatum: Löpande start.
Måndag kl 09.30 - 11:00
Onsdag kl 09:30 - 11:00
Torsdag kl 09:30 - 11:00

Genom växelvis 2 grupper kan deltagarna ge varandra stöd i ev barnpassning i vår lokal.

Inga träffar under v.44.

Cirkelledare Naima Hassan

Naima har lång erfarenhet av att undervisa i svenska och stort engagemang integrationsfrågor samt det ideella föreningslivet i Borlänge. Bland annat är hon aktiv i Röda korset i Borlänge och föreningen Umis.

Varmt välkommen!

Studiecirkeln arrangeras i samarbete med Röda korset i Borlänge.

Kursledare

Naima Hassan

Har du frågor?

Kontakta Mikael Norrgård

mikael.norrgard@folkuniversitetet.se

Tid
29 aug 2022 - 03 nov 2022
Må 09:00 - 10:30
Må 09:30 - 11:00
On 09:00 - 10:30
On 09:30 - 11:00
To 09:30 - 11:00
Tillfällen
35
Studietimmar
50
Kurs-ID
1141964
Pris
0 kr