Svenska på jobbet - äldrevården

Plats Göteborg

Vill du börja arbeta med äldre? Eller arbetar du redan i äldreomsorgen och behöver förbättra din svenska i kontakt med de äldre och kollegorna? Då är den här kursen för dig!

Målgrupp/Förkunskaper

Du arbetar eller söker arbete på äldreboende eller i hemtjänsten. Du kanske läser sfi C eller D just nu och vill spetsa din svenska för att få en timanställning. Du kan grundläggande svenska men språket behöver utvecklas så att du kan prata med och förstå de äldre, dina kollegor och arbetsgivare bättre

Gör ett nivåtest online innan du bokar dig, se länk nedan. Din nivå i svenska bör ligga på A2-B1 enligt vår nivåskala.

Mål

Efter kursen är du bättre förberedd inför mötet med de äldre, deras anhöriga, kollegor och arbetsgivare. Du har fått ett större ordförråd och kan lättare kommunicera i olika arbetssituationer.

Kursinnehåll

Förutom specialskrivna dialoger och övningar arbetar vi med boken ”Yrkessvenska i vård och omsorg” med fokus på:

  • Arbeta i äldrevården
  • Rehabilitering
  • Biståndsbedömning
  • Demenssjukdom
  • I livets slutskede

Kursupplägg och arbetssätt

Kursen är upplagd för att träna muntlig kommunikation, både att prata själv och att förstå andra. Under lektionerna är du hela tiden aktiv i olika grupp/parövningar, rollspel eller andra kommunikativa aktiviteter. Du förbereder dig för varje lektion genom att läsa texter i kursboken och göra övningarna som finns till varje kapitel. Räkna med några timmars hemarbete varje vecka.

Kursstart och bokning

Om du är intresserad av den här kursen, vänligen skicka ett mail till utbildningsledare Katarina Pentek på: katarina.pentek-fransson@folkuniversitetet.se för mer information.

Lärare

Din lärare har i regel en akademisk examen och goda pedagogiska kunskaper som ligger till grund för en omväxlande och stimulerande undervisning.

Kurslitteratur

”Yrkessvenska i vård och omsorg” av Cattrin Hurtig. Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Kompletterande material delas ut av din lärare.

Kursledare

Christina Eriksson

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg språk. Tel: 031 - 10 65 10

kurs.goteborg@folkuniversitetet.se

Tid
Meddelas senare
Tillfällen
8
Plats
Norra Allégatan 6, 40317 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
24
Kurs-ID
1137604
Pris
1225 kr