Svenska för omvårdnadspersonal AMNI Distans Live

Plats Distans

Vill du börja arbeta inom den svenska äldrevården? Om så är fallet är det viktigt att ha goda kunskaper i det svenska språket. I denna distanskurs betonar vi vikten av god kommunikation och gott bemötande gentemot patient.

Boka kursen nu

Riksdagen har beslutat att tillföra studieförbunden medel för att erbjuda kompetensutveckling för vuxna, som påverkats avcoronapandemin. Kursen är kostnadsfri, men du betalar eventuellt kursmaterial själv.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som blivit eller riskerar att bli korttidspermitterad, varslad eller arbetslös och som är mellan 18 och 64 år. Du får endast delta i en (1) av de kurser som vi erbjuder kostnadsfritt. Bokar du dig på flera kurser kommer du att avbokas på alla kurser utom den första. För att anmäla dig måste du uppge svenskt personnummer alternativt EU/EES medborgarskap samt vara bosatt i Sverige.

Kursen riktar sig till dig som planerar att söka arbete på äldreboenden, hemtjänst etc och vill stärka din förmåga att kommunicera med patienter och kollegor men också få en helhetssyn och ett empatiskt förhållningssätt. Vi ser gärna att du befinner dig på nivå B2 enligt Europrådets nivåskala.

Särskilda anmälningsvillkor

Kursen är kostnadsfri men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält dig senast en vecka innan kursstart.Vi kommer att ta ut en avbokningsavgift på 500 kr om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.

Kursens innehåll

Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna och antalet äldre har blivit fler vilket ställer högre krav på personalens kompetens, inte minst förmågan att förstå och kommunicera med den sjuke. Vi vill ge dig som deltagare möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i omsorg utifrån följande kursinnehåll:
  • generella ord och begrepp för kroppsdelar, inre organ kläder, instrument, sjukvårdsutrustning
  • varför och hur utförs vanligt förekommande medicintekniska uppgifter
  • samtal med kollegor
  • information och kommunikation till den sjuke
  • information och kommunikation till anhöriga
  • etiskt förhållningssätt

Kursens mål

På den här kursen är fokus att öka ditt ordförråd och kunskap kring begrepp från äldre- och hälsovården för att kunna diskutera med svensktalande kollegor, patienter och anhöriga.

Arbetssätt

Vi arbetar i små grupper med fokus på muntlig kommunikation t ex rollspel, dialoger. Det ingår även hemuppgifter t ex texter att läsa eller skriftliga uppgifter.

Kurslitteratur

Vård- och omsorgsarbete 1 ISBN: 9789152356777. Kurslitteratur köps in av deltagaren

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

Det enda du behöver är en dator, Ipad eller mobil telefon med internet.


Se alla AMNI-kurser och läs mer

Stefania Stefanidov

Stefania Stefanidov är en driven språklärare med god insikt, kunskap och lång erfarenhet av distansundervisning.

Hon har specialiserat sig i svenska som andraspråk, engelska och grekiska. Dessutom är hon testledare för Swedex A2/B1- samt C1 nivå.
Stefania är född och uppvuxen i Nybro och tog sin examen från Lärarhögskolan(HLS) /Stockholms universitetet. Hon har jobbat i många år som cirkelledare på Folkuniversitetet och undervisat i Svenska som främmande språk på distans och har även en bakgrund med tidigare jobb på bl a Tallidsskolan och Jensen Education.

 

Stefania Stefanidov

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
05 okt 2020 - 19 okt 2020
Må 13:30 - 15:00
Ti 13:30 - 15:00
To 13:30 - 15:00
Tillfällen
20
Studietimmar
40
Kurs-ID
1078001
Fåtal platser kvar
Pris
0 kr