Att vara verksam inom vården i Sverige 2 Distans Live

Plats Distans

Fortsättningskurs för dig som vill förbättra din svenska, ditt sätt att kommunicera med kollegor, patienter och anhöriga. Tonvikten läggs vid det talade språket, att öva på att läsa, skriva och lyssna.

Boka nu

Målgrupp

Fortsättningskurs riktar sig till läkare och övrig medicinsk vårdpersonal, ex sjuksköterska. Vi ser gärna att du befinner dig på nivå B1 enligt Europarådets nivåskala. Du har gått en termin Att vara verksam inom vården i Sverige tidigare eller har motsvarande kunskaper. Denna kurs lär inte ut anatomi fysiologi och patologi, utan fokus och samtalen ligger på att förstå arbetsuppgifterna och hanteringen av dessa på svenska.

Kursen mål

Att språket blir korrekt är viktigt för patientsäkerheten, och att kunna förklara diagnos och behandling på ett enkelt och lättförståeligt sätt får du lära dig här. Du får lära dig hur du kan uttrycka dig för kollegor, patienter och närstående.

Kursens innehåll

Kursen tar upp förekomst, diagnos, behandling, journalanteckningar och diktat för utländsk vårdpersonal. Du arbetar med uttal och grammatiska språkliga övningar. Vi går igenom och förklarar ord och uttryck. Kursen bygger på diskussions övningar, diktamen och hörövningar.

Arbetssätt

Vi arbetar vidare med ordförståelse, uttal, grammatik, skrivövningar och hörförståelse. Vi använder oss av gruppdiskussioner. Du behöver vara beredd på att lägga ner 2-4 timmar per vecka på egna studier. Vi möts via Zoom 1 tillfälle per vecka (10 veckor).

Kurslitteratur

Patientsvenska: Hörförståelse och ordkunskap för utländsk vårdpersonal, Emil Molander & Sofi Tegsveden Deveaux, Lys förlag, ISBN 9789198538991.

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

Vi undervisar inte i de medicinska delarna utan kursen är inriktad mot språket.

Kursledare

CHARLOTTE BJÖRKMAN

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Kursperiod
17 jul 2024 - 18 sep 2024
Onsdag
Antal tillfällen
10
Första tillfället
ons 17 jul 2024 kl 19:30-21:00
  • ons 24 jul 2024 kl 19:30 - 21:00
  • ons 31 jul 2024 kl 19:30 - 21:00
  • ons 7 aug 2024 kl 19:30 - 21:00
  • ons 14 aug 2024 kl 19:30 - 21:00
  • ons 21 aug 2024 kl 19:30 - 21:00
  • ons 28 aug 2024 kl 19:30 - 21:00
  • ons 4 sep 2024 kl 19:30 - 21:00
  • ons 11 sep 2024 kl 19:30 - 21:00
  • ons 18 sep 2024 kl 19:30 - 21:00
Studietimmar
20
Kurs-ID
115483
Pris
2450 kr