Att vara verksam som läkare i Sverige Distans Live

Plats Distans

Kurs för dig som vill förbättra din svenska, ditt sätt att kommunicera med kollegor, patienter och anhöriga. Tonvikten läggs vid det talade språket, att öva på att läsa, skriva och lyssna.

Boka kursen nu

Målgrupp

En kurs för dig som är läkare, studerar till läkare (trainee), eller är specialiserad specialistsjuksköterska ( A nurse practitioner). Vi ser gärna att du befinner dig på nivå B2 enligt Europrådets nivåskala. Denna kurs lär inte ut anatomi fysiologi och patologi, utan fokus och samtalen ligger på att förstå arbetsuppgifterna och hanteringen av dessa på svenska.

Kursen mål
Anamnes och status är viktiga i den medicinska diagnostiken. Behärskar du dessa blir du tryggare och effektivare i ditt arbete. Kanske är du läkarkandidat, AT-läkare och tanken är att boken och det du får lära dig ska vara ett stöd i ditt arbete ute på kliniken.

Kursens innehåll

På kursen tar vi bla upp följande:
  • Interaktion och samspel patient och läkare
  • Etiskt förhållningssätt ex autonomiprincipen, patienter från andra kulturer, att avstå från HLR.
  • Grundläggande principer vid patientsamtal, ex motiverande samtal och svåra samtal.
  • Anamnes och sammanställning i journal.
  • Kliniskt beslutsfattande
  • Journal – journalanteckning, akutanteckning inläggningsanteckning mm.
  • Patienten skrivs ut – epikris, utskrivningsmeddelande, sjukintyg.
  • Ronden – syfte och tillvägagångssätt

Arbetssätt

Vi jobbar med ordkunskap, uttal, uttryck och fraser. Diktamen och viss grammatik där det behövs. Vi använder oss av gruppdiskussioner. Du behöver vara beredd på att lägga ner 2-4 timmar per vecka på egna studier. Vi möts via Zoom 1 tillfälle per vecka, (10 veckor)

Kurslitteratur

Läkarsvenska av Emil Molander & Sofi Tegsveden Deveaux ISBN 9789189141087

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

Vi undervisar inte i de medicinska delarna utan kursen är inriktad mot språket.

Kursledare

Catherine Perlefelt

Marianne Leskinen

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
02 nov 2022 - 21 dec 2022
On 19:30 - 21:00
Tillfällen
10
Studietimmar
20
Kurs-ID
1142866
Pris
3500 kr