SvA och SaS svenska som andraspråk

Plats Växjö

Vill du fortsätta utveckla din svenska eller söka till vidare studier? Då är fortsättningskurserna i SaS grund och SvA 1-3 en bra väg att gå. Kurserna utvecklar ditt språk ytterligare för att du lättare ska kunna komma ut i samhälls-, studie- och arbetsliv.

Ansök på Växjö kommuns webbplats Öppnas i ett nytt fönster

På Folkuniversitetet i Växjö erbjuder vi följande undervisning:

 • SaS - grund: svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • SvA - svenska som andraspråk på gymnasial nivå
 • Distanskurser i både SaS-grund och SvA

Det svenska språket är nyckeln till ett nytt liv. Vår skola ger dig möjligheten att lära dig språket som bidrar till din integration i samhället. På Folkuniversitetet blir du en del av en gemenskap både med kamrater och lärare. Våra lärare ger alltid det lilla extra. Våra behöriga och legitimerade lärare satsar på kvalité. Du får lära dig svenska, på riktigt!

Kursinformation

Undervisningen sker måndag-onsdag kl. 8.30-11.30. På torsdagar och fredagar har du självstudier, vilket innebär att du studerar hemifrån. 

Efter varje avslutad delkurs, totalt 4 delkurser, ger vi betyg.

Du väljer själv hur mycket du vill studera. Om du studerar på heltid innebär det undervisning måndag - onsdag och självstudier på torsdagar och fredagar, totalt 15 timmar. Om du inte har möjlighet att studera heltid kan du studera några dagar på dagtid och resten på distans. Vi strävar efter att hitta den lösningen som passar just dig!

När kan du börja studera

Vi tar emot nya elever varje månad. Så fort vi har fått in din ansökan från Växjö kommun, kontaktar vi dig och bokar kursstart tillsammans med dig. Vi gör även en individuell studieplan tillsammans och planerar hur mycket du ska studera.

Du är alltid välkommen att besöka vår skola eller vara med på en lektion, innan du har bestämt dig.

Om du har några frågor, mejla oss:

sfi.vaxjo@folkuniversitetet.se

Studiemedel/CSN

När du studerar på SaS - grund eller SvA kan du söka studiemedel.

Hur mycket pengar du får beror på hur mycket du studerar, hur många veckor du studerar samt om du har inkomst över fribeloppet.

Du väljer själv om du endast vill ha studiebidrag eller även ta CSN-lån. Ansök om CSN-lån

Du behöver mobilt Bank-Id för att kunna söka till utbildningen.

SaS grund på dagtid

Kursinnehåll

SaS grund består av fyra delkurser:

 • Delkurs 1: 100 poäng
 • Delkurs 2: 200 poäng
 • Delkurs 3: 200 poäng
 • Delkurs 4: 200 poäng

Totalt 700 poäng.

I undervisningen får du förutsättningar att utveckla din språkförmåga genom att:

 •  formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 •  välja och använda språkliga strategier,
 •  läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
 •  anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang,
 •  urskilja strukturer och följa språkliga regler,
 •  söka information från olika källor och värdera innehållet.

SvA på distans

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
 • Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
 • Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.
 • Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.
 • Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
 • Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.
 • Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
 • Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Kursinnehåll

SvA består av tre kurser:

 • Kurs 1: 100 poäng
 • Kurs 2: 100 poäng
 • Kurs 3: 100 poäng

Totalt 300 poäng

Om du vill veta mer om kursinnehållet kan du läsa om det här på Skolverkets hemsida.

SaS grund och SvA på distans

Om du inte har möjlighet att närvara på dagtid kanske du i stället vill läsa på distans. Distansstudier innebär att du studerar hemifrån. Du behöver en dator med Internetuppkoppling. Du får även jobba i Google classrom. 

Du bestämmer själv om du vill studera på heltid, 75%, 50% eller ännu lägre.

Kursinnehåll

Om du vill veta mer om kursinnehållet kan du läsa om det på Skolverkets hemsida.

Pris
0 kr