Spanska B1 del 3/ del 4 Distans Live

Plats Distans

På kursen lär du dig att bli säkrare i vardagliga situationer och föra mer komplexa samtal. Du lär dig att förklara dina åsikter och berätta om dina drömmar och förhoppningar. Kursen ges via Zoom.

Boka kursen nu

Förkunskaper
Det här är en kurs för dig som har läst någon delkurs i spanska på B1-nivå eller har motsvarande kunskaper.Osäker på din nivå? Gör vårt webbaserade språktest.

Mål
Efter kursen har du en stor del av kunskaperna i spanska på nivå B1 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå B1 kan du oförberedd delta i vardagliga samtal på spanska, länka ihop fraser och förklara dina åsikter.

Kursinnehåll
På kursen får du lära dig:

  • förstå tydligt standardspråk
  • kommunicera i situationer som kan uppstå vid en resa till ett spansktalande område
  • samtala om familj och arbete
  • berätta om drömmar, förhoppningar och mål
  • ge skäl och förklaringar till dina åsikter
  • grammatik och språkstruktur
  • kultur och samhällsliv där språket talas

Kursupplägg
Undervisningen sker på spanska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Du utvecklar din språkfärdighet genom att läsa olika slags texter, till exempel tidningstexter och lättlästa romaner, och arbeta med presentationer. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Kursen går endast online via Zoom. Du behöver ha tillgång till dator med kamera, mikrofon, högtalare samt internet.

Kursledare
Kursledaren har spanska som modersmål.

Kurslitteratur
Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen eller ges vid första kurstillfället.

Kursledare

Andrea Villamisar Naveira

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
06 sep 2022 - 08 nov 2022
Ti 19:00 - 20:30
Tillfällen
10
Studietimmar
20
Kurs-ID
1137940
Pris
2245 kr