Spanska A2 del 2

Plats Västerås

Det här är den andra kursen på nivå A2. Du utvecklar din förmåga att på spanska berätta om saker i din vardag och kommunicera med andra om familj, intressen, närmiljö och arbete.

Boka kursen nu
Förkunskaper
Det här är en kurs för dig som har läst spanska A2 del 1 i sin helhet eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper i spanska.

Mål
Efter kursen har du en del av kunskaperna i spanska på nivå A2 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå A2 kan du förstå och använda ord och fraser som har att göra med vardagliga situationer som att handla, fråga om vägen eller beskriva din familj och dina levnads- och yrkesförhållanden. Du kan delta i enklare samtal.l.

Kursinnehåll
På kursen får du lära dig:
•förstå ord och fraser som rör dina personliga förhållanden
•grammatik
•beskriva din familj, din utbildningsbakgrund och ditt arbete
•samtala om vardagliga ämnen och aktiviteter som ligger nära dig själv
•läsa och skriva enklare texter och meddelanden
•kultur och samhällsliv där språket talas

Kursupplägg
Undervisningen sker huvudsakligen på spanska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Kurslitteratur
Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Mer information om kursllitteratur ges i samband med det första tillfället.

Kursledare

Yerina Cruces

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
20 feb 2020 - 23 apr 2020
To 17:30 - 19:00
Tillfällen
10
Plats
Smedjegatan 9-11, 72213 Västerås
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1044414
Pris
1525 kr