Spanska A1 del 3, Västerås

Plats Västerås

Det här är den tredje kursen i spanska på nivå A1.

Du lär dig att klara av fler enkla vardagssituationer. Du övar på att tala så att du snabbt blir bättre på att kommunicera på spanska

Förkunskaper

Det här en kurs för dig som har läst spanska A1 del 2 i sin helhet eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper

Mål

Efter kursen har du en stor del av kunskaperna i spanska på nivå A1 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå A1 kan du presentera dig själv och fråga andra om deras namn och var de bor. Du kan förstå och använda enkla ord och fraser som rör dina behov eller konkreta vardagssituationer. Du kan samtala med någon som talar långsamt och tydligt

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:
vanliga ord och enkla fraser
ställa enkla frågor och förstå enkla svar
grundläggande grammatik
tala och skriva på spanska om enkla ämnen
kultur och samhällsliv där språket talas

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på spanska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation

Kurslitteratur

Du använder modern kurslitteratur som innehåller övningar i alla språkfärdigheter: läsa, höra, skriva och tala. Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Mer information om kurslitteratur ges i samband med det första kurstillfället.

Kursledare

Yerina Cruces

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
16 sep 2020
On 17:30 - 19:00
Tillfällen
10
Plats
Smedjegatan 9-11, 72213 Västerås
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1044413
Pris
1525 kr