Ryska C1 konversation

Plats Stockholm

En kurs för dig som har goda kunskaper i ryska.

Boka kursen nu
Du kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Du kan uttrycka dig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Du kan använda språket effektivt för olika ändamål och uttala dig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar. Enligt den europeiska nivåskalan ligger du på nivå C1. Känner du dig osäker på din nivå så anordnar vi testkvällar i aug/sept och jan/feb där du kan testa dig muntligt och dessutom få råd från en lärare. Datum för testkvällarna hittar du i vår kurskatalog och på vår hemsida.

Mål
Att hålla språket igång, öva upp din förmåga att uttrycka dig muntligt, göra ditt tal säkert, flytande och naturligt samt utöka ditt ordförråd.

Innehåll
Vi bekantar oss med rysk litteratur från klassiker till den moderna, diskuterar innehållet och språket, läser tidningsartiklar och diskuterar dagsaktuella ämnen i Ryssland. Därigenom tränas tal och hörförståelse. Dessutom utökas ditt ordförråd. Det kommer finnas ett visst utrymme där du själv kan föreslå olika teman som är intressanta för alla.

Undervisningsform/kursupplägg
Kursen går en gång i veckan under 12 veckor. Totalt 24 studietimmar. Undervisningen sker så långt som möjligt på språket som du studerar. Vi arbetar med parövningar, hörförståelseövningar och konversation. Deltagarna skall vara aktiva i språket under lektionerna. Du får också vara beredd på att lägga ner extra tid på hemarbete. Högst 15 deltagare i varje grupp.

Litteratur och material
Litteratur ingår inte i kursavgiften. Utöver kurslitteratur kan även CD/kassettband, overhead samt lärarens eget material användas. På din kallelse kommer det att stå vilken bok som används i kursen och var du kan köpa den.

Lärare
Alla våra lärare har ryska som sitt modersmål. De flesta har akademisk examen från sitt hemland. Vi lägger också stor vikt vid pedagogisk kunskap och erfarenhet. Folkuniversitetet bedriver dessutom kontinuerligt lärarfortbildning. Genom läraren får du också ta del av rysk kultur, seder och bruk.

Fortsättningsmöjligheter
Vi erbjuder fortsättningskurser till alla pågående kurser förutsatt att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Vår ambition är att du skall få samma tid, lärare och lokal på din fortsättningskurs som du hade tidigare. Vi vill dock reservera oss för att vi i enstaka fall kan bli tvungna att göra ändringar.

Lokal
Alla våra innerstadskurser går i våra egna lokaler på Kungstensgatan 45 eller i nära anslutning dit. Så fort kurslokal är fastställd framgår det under "Plats" i bokningsrutan uppe till vänster. Information om kurslokal finns även i kurskallelsen.

Kursledare

Svetlana Petelius

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
16 sep 2020 - 02 dec 2020
On 18:00 - 19:30
Tillfällen
12
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
24
Kurs-ID
1075970
Pris
2575 kr