Ryska konversation-våga börja tala A2-B2

Plats Distans

Detta är en distans live kurs i ryska konversation och för dig som vill komma igång att börja tala ryska. I denna kurs får du öva på att tala språket i liten grupp 3-5 deltagare och öva att tala på din språknivå.

Boka kursen nu

Förkunskaper

Kursen passar dig som befinner dig på nivå A2-B2 enligt Europarådets nivåskala och som har vilande kunskap i ryska som inte har använts så flitigt.

Mål

Målet med kursen är att du ska våga komma i gång att tala och förbättra din förmåga att tala ryska, genom att omsätta dina kunskaper till talat språk, utveckla ditt ordförråd och stärka ditt självförtroende kring språket.

Kursinnehåll

Tanken med kursen är att du som deltar ska prata runt ett ämne utifrån din nivå, intresse och kunskap med hjälp av stöd av din kursledare. Det kommer att finnas stöd i form av dokument med bilder och viktiga ord och fraser som du som deltar kommer att kunna använda. Tillsammans övar vi och förbättrar vi vårt uttal på ryska ord och fraser.

Kursupplägg

Vi träffas via det digitala verktyget Teams vid 6 tillfällen á 45 minuter per gång. Det finns möjlighet att fortsätta med flera tillfällen om gruppen vill. Denna kurs kommer att starta tre gånger per år och du som deltar kan delta vid flera omgångar.

Kurslitteratur

På våra konversationskurser behöver du oftast inte köpa någon bok. Läraren arbetar t ex med artiklar från dagsaktuella tidningar, texter från skönlitteratur, filmer samt eget material.

Kursledaren

Volha Coppin, din lärare har ryska som modersmål och goda pedagogiska kunskaper som ligger till grund för en omväxlande och stimulerande undervisning på distans.
”Jag kommer från Belarus och ryska är mitt modersmål. Jag kan flera språk, samt har utbildning och erfarenhet för att kunna undervisa språk till vuxna.” .

Kursledare

Volha Coppin

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
26 sep 2022
Må 17:30 - 18:15
Tillfällen
6
Studietimmar
6
Kurs-ID
1138420
Pris
695 kr