Ryska konversation

Håll din ryska vid liv - bygg upp ditt ryska ordförråd och träna din förmåga att använda språket otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

Ryska. Kvinna med pälskrage.

Vi fokuserar genomgående på att tala ryska, vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen.

Ryska. Kvinna med pälskrage.