Kurser i rumänska

Lär dig rumänska och du kan tala språket med 33 miljoner människor!

Small business owner talking to customers in store

Rumänska är ett romanskt språk som främst talas i Rumänien och Moldavien. Rumänska är officiellt språk i Rumänien och i Vojvodina. Dessutom är rumänska ett officiellt språk i Europeiska unionen och i Latinska unionen.

Small business owner talking to customers in store