Kurser i maltesiska

Maltesiska är ett språk i den semitiska språkfamiljen. Det är nationalspråk på Malta.

Kurser i maltesiska

Maltesiska stammar ursprungligen från arabiska, men är starkt påverkat av italienska (i synnerhet sicilianska) som utgör 52 procent av ordförrådet.

Språket har även influerats av franska och engelska. Italienska talas av cirka 66% av befolkningen och har traditionellt sett varit ett viktigt språk på Malta.

Italienska var tidigare officiellt språk vid sida om engelska, men ersattes som sådant av maltesiska 1964.

Kurser i maltesiska

1 resultat

1 resultat