Litauiska

Litauiska (lietuvių kalba) är ett östbaltiskt språk som talas av drygt tre miljoner människor, varav runt tre miljoner i Litauen. Dess närmaste släkting är lettiskan.

Kurser i litauiska

Litauiska anses vara ett av de nutida indoeuropeiska språk som ligger närmast det ursprungliga indoeuropeiska språket, särskilt i fråga om intonation och accent.

Detta, och att litauiskan i så liten grad har påverkats av andra språk, gör att litauiskan har stort värde inom den jämförande språkforskningen.

Kurser i litauiska

Ämnen i litauiska


1 resultat

1 resultat