Kurser i lettiska

Läs en kurs i lettiska på Folkuniversitetet. Lettiska (latviešu valoda) är ett östbaltiskt språk som talas av cirka 1,5 miljoner personer. Språkets närmaste släkting är litauiskan.

Kurser i lettiska på Folkuniversitetet

Lettiska är officiellt språk i Lettland och Europeiska unionen. Böcker på lettiska har givits ut sedan 1585 och språkvetenskapliga verk sedan första hälften av 1600-talet. Kulturspråket har vuxit fram ur lettgalliska under inflytande av kuriska och semgalliska.

Kurser i lettiska på Folkuniversitetet

Ämnen i lettiska


""

1 resultat

1 resultat