Lettiska

Lettiska (latviešu valoda) är ett östbaltiskt språk som talas av cirka 1,5 miljoner personer. Dess närmaste släkting är litauiskan.

woman on garden terasse,countryhouse, best ager, qualitytime, home, in balance, relaxed, happy, healthy,  Cologne, NRW, Germany

Lettiska är officiellt språk i Lettland och Europeiska unionen. Böcker på lettiska har givits ut sedan 1585 och språkvetenskapliga verk sedan första hälften av 1600-talet. Kulturspråket har vuxit fram ur lettgalliska under inflytande av kuriska och semgalliska.

woman on garden terasse,countryhouse, best ager, qualitytime, home, in balance, relaxed, happy, healthy,  Cologne, NRW, Germany

Ämnen i lettiska


1 resultat

1 resultat