Kinesiska A1 del 3 Distans Live

Plats Distans

Öva mer på att tala så att du snabbt blir bättre på att kommunicera på kinesiska. Kursen är online.

Boka kursen nu

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har läst kinesiska A1 del 2 i sin helhet eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper i kinesiska.

Mål

Efter kursen har du en del av kunskaperna i kinesiska på nivå A1 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå A1 kan du presentera dig själv och fråga andra om deras namn och var de bor. Du kan förstå och använda enkla ord och fraser som rör dina behov eller konkreta vardagssituationer. Du kan samtala med någon som talar långsamt och tydligt.

Kursinnehåll

På kursen får du bland annat lära dig:
  • vanliga ord och enkla fraser
  • berätta om dig själv
  • ställa enkla frågor och förstå enkla svar
  • grundläggande grammatik
  • läsa enklare texter
  • tala och skriva om enkla ämnen
  • lyssna på dialoger och korta berättelser
  • kultur och samhällsliv där språket talas

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på kinesiska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Undervisningen är alltid varierad, utgår från gruppens behov, kunskapsnivå och önskemål. Du förväntas vara aktiv på sammankomsterna och interagera med såväl lärare som andra deltagare. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Kursen är online. Du behöver tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid.

Kursledare

Folkuniversitetets kursledare undervisar i sitt modersmål.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Vi använder modern kurslitteratur som innehåller övningar i alla språkfärdigheter: läsa, höra, skriva och tala. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen eller ges vid första kurstillfället.

Tian Yu

Tian har flera års erfarenhet av att undervisa kinesiska och har en unik förståelse i undervisning. Hon tror på att alla människor delar samma förmåga till utveckling. Om man tror på det har livet inga gränser.

Som hon säger, "om man gör allt som man kan, tar 100 procent ansvar för sig själv, och aldrig hittar på några ursäkter, så finns det ingenting som man inte kan lära sig."

Jag heter Tian och jag är från Kina. Jag kom till Sverige för ungefär 4 år sedan. Min passion är att undervisa. Det är kul att jag har lärt mig svenska och att jag kan fortsätta undervisa i kinesiska i Sverige!

Jag har tidigare undervisat i kinesiska till barn och vuxna i två år, genom en kinesisk förening i Malmö. Samtidigt arbetade jag på Medborgarskolan som lärare. Nu håller jag kurser i kinebiska på Folkuniversitetet och jag trivs mycket mycket bra.

Eleverna på Folkuniversitetet är mycket duktiga och motiverade. Jag känner mig stolt över att jag kan hjälpa eleverna förbättra sin kinesiska, och höra dem säga kinesiska meningar de inte kunde när de först började studera.

Tian Yu

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
23 sep 2020 - 11 nov 2020
On 17:30 - 19:00
Tillfällen
8
Studietimmar
16
Kurs-ID
1082283
Pris
2295 kr