Kurser i isländska

Isländska (Íslenska på det inhemska språket, före 1973 även Íslenzka), är ett västnordiskt språk, talat av omkring 300 000 personer, främst av islänningar på Island där det är officiellt språk.

Bilden fotograferad i Tyskland, i delstaten Mecklenburg-Vorpommern.

Språket är ålderdomligare än de stora nordiska språken och har bevarat betydligt mer av formrikedomen. Isländska skrivs ungefär som norska skrevs i Norge för 800 år sedan, om än med moderna uttalsregler. Detta beror på att man efter deklarationen av en självständig republik ville återskapa det isländska språket som det hade varit före den danska tiden.

Bilden fotograferad i Tyskland, i delstaten Mecklenburg-Vorpommern.


12 resultat

12 resultat

Isländska nybörjare A1 del 1 - Distans Live

Isländska A1 del 2 - Distans Live

Isländska nybörjare A1 del 1 - Distans Live

Isländska A1 del 3

Isländska nybörjare - A1 del 1

Isländska nybörjare Max 10 deltagare Distans Live

Isländska A1 del 3

Isländska nybörjare - A1 del 1

Isländska A1 del 2

Isländska nybörjare - A1 del 1 - Distans Live