Kurser i isländska

Lär dig isländska på Folkuniversitetet. Isländska är ett vackert västnordiskt språk och talas främst av 320 000 islänningar på Island.

Kurs i isländska

Språket är ålderdomligare än de stora nordiska språken och har bevarat betydligt mer av formrikedomen. Isländska skrivs ungefär som norska skrevs i Norge för 800 år sedan, om än med moderna uttalsregler. Detta beror på att man efter deklarationen av en självständig republik ville återskapa det isländska språket som det hade varit före den danska tiden.

Kurs i isländska


""

9 resultat

9 resultat