Italienska konversation A2/B1

Plats Västerås

Det här en konversationskurs på A2/B1 nivå där du får öva på att tala mer korrekt Italienska.

Boka kursen nu
Vill du bli bättre på att tala italienska? Det här är en kurs för dig som befinner dig på A2 nivå och eftersträvar att nå nivå B1.

Förkunskaper
Kursen passar dig som befinner dig på nivå A2/B1 enligt Europarådets nivåskala och som har vilande kunskaper i italienska som inte använts så flitigt. Du bör känna igen dig i följande beskrivning, jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållande och vardagliga situtationer och du kan kommunicera i enkla sammanhang.

Mål
Efter kursen talar du en mer korrekt italienska och har utvecklat ditt ordförråd med praktiska ord genom en blandning av aktuella teman och ämnen.

Kursinnehåll
Vi tränar konversation och gör muntliga övningar samt arbetar med ordförrådet för att få ett mer varierat språk. Vi går också igenom vanliga språkliga misstag och hur du talar en mer korrekt italienska.

Kursupplägg
Fokus ligger på att öva din förmåga att delta i samtal och diskussioner om vardagliga händelser. Du får arbeta med att göra ditt tal säkert, flytande och naturligt.

Kurslitteratur
Information om eventuella kurslitteratur ges i samband med första kurstillfället. Kursmaterial ingår ej i kursavgiften.

Kursledare

Asma Abu Baker

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
15 sep 2020
Ti 17:30 - 19:00
Tillfällen
6
Plats
Smedjegatan 9-11, 72213 Västerås
Visa på karta
Studietimmar
12
Kurs-ID
1049151
Pris
930 kr