Kurser i hebreiska

Hebreiska är ett semitiskt språk som talas av nio miljoner människor. I Israel är hebreiskan det officiella språket.

Hebreiska. Glad kvinna i närbild.

De som talar hebreiska kallas ofta hebréer, ett ord som enligt den arameiska traditionen kommer av orden abar eller habar, och betyder de som gått över. Det handlar enligt traditionen om när patriarken Abraham gick över floden Eufrat och begav sig med sin stam till det som idag kallas Israel. De som bodde på andra sidan floden kallades följaktligen de folk som gick över floden.

Hebreiska. Glad kvinna i närbild.