Grekiska nybörjare - A1 del 1 På plats/online

Plats Lund

Lär dig ett nytt språk! Detta är en nybörjarkurs i grekiska där du lär dig att klara enkla vardagssituationer och presentera dig. Efter bara ett par kurstillfällen kan du säga några meningar på grekiska.

Boka kursen nu

Kursen är planerad att äga rum i Folkuniversitetets lokaler. Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning med anledning av Covid-19, går kursen över till enbart onlineundervisning.

Förkunskaper
Det här är en kurs för dig som inte har läst grekiska tidigare.

Mål
Efter kursen har du en del av kunskaperna i grekiska på nivå A1 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå A1 kan du presentera dig själv och fråga andra om deras namn och var de bor. Du kan förstå och använda enkla ord och fraser som rör dina behov eller konkreta vardagssituationer. Du kan samtala med någon som talar långsamt och tydligt.

Kursinnehåll
På kursen får du lära dig:

  • vanliga ord och enkla fraser
  • berätta om dig själv
  • ställa enkla frågor och förstå enkla svar
  • grundläggande grammatik
  • tala och skriva på grekiska om enkla ämnen
  • kultur och samhällsliv där språket talas

Kursupplägg
Undervisningen sker huvudsakligen på grekiska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Kursledare
Folkuniversitetets kursledare undervisar i sitt modersmål.

Kurslitteratur
Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen eller ges vid första kurstillfället. Vi använder modern kurslitteratur som innehåller övningar i alla språkfärdigheter: läsa, höra, skriva och tala.

Startgaranti
Kursen startar vid 4 anmälningar.

Ioanna Dimitrakopoulou

Grekiska är ett levande språk med lång historia som är oskiljaktigt kopplat till kultur och konst. Jag känner mig glad och stolt över att dela med andra människor av min kunskap genom att introducera dem till mitt modersmål.

Jag heter Ioanna, jag är 32 år och kommer från Grekland. Jag har en kandidatexamen i logopedi och flera års klinisk erfarenhet inom detta område. Förra året läste jag min magister i Språk och språkvetenskap med inriktning i fonetik vid Lunds universitet och min forskningsuppsats fokuserade på både grekiska och svenska och särskilt på tal perception. Nu arbetar jag som modersmålslärare på Lunds kommun och undervisar grekiska för små barn. Det är uppenbart från min utbildning och arbetserfarenhet att språket är mitt område och jag trivs att både studera och undervisa.

Jag dömer mig själv som en entusiastisk att arbeta med människor med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Jag är alltid angelägen att lära mig och få erfarenhet genom denna interaktion, vilket också ger mig möjlighet att fortsätta växa som person och professionell.

Jag vill lära ut ett levande språk med lång historia som är oskiljaktigt kopplat till kultur och konst. Studerande kommer att lära sig inte bara vad turister lär sig på de grekiska öarna utan att få en bättre förståelse för strukturen i det grekiska språket och den rika grekiska kulturen.

Ioanna Dimitrakopulou

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Lund

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
22 sep 2020 - 24 nov 2020
Ti 17:15 - 18:45
Tillfällen
10
Plats
Skomakaregatan 8, 22002 Lund
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1073297
Pris
2445 kr