Franska föreläsning - Frankrike och populismen

Plats Stockholm

Gå på Folkuniversitetets föreläsningar på franska och öva din hörförståelse! Denna gång handlar det om populismen och om Frankrike är på väg mot den.

Boka nu

Si nous définissons le populisme comme manière de contester certains processus politiques jugés contraires aux intérêts du « peuple », nous pouvons nous demander si nous ne sommes pas déjà entrés dans une ère populiste. D’ailleurs, Emmanuel Macron lui-même ne voulait-il pas abolir la distinction droite/gauche pour introduire d'autres cadres de référence ? L’opposition actuelle entre Européens d’un côté et Souverainistes de l’autre n’illustre-t-elle pas un changement de paradigme ?

La conférence présentera une diversité de styles populistes dans la France contemporaine. En dernier lieu, nous examinerons si l’émergence de styles populistes n’est pas liée à une certaine tradition rhétorique encouragée par les institutions de la Cinquième République et par l’élection présidentielle.

Om vi definierar populism som ett sätt att utmana vissa politiska processer som anses främmande för folket kan vi fråga oss om vi inte redan befinner oss i en populistisk era? Ville inte Emmanuel Macron själv avskaffa höger/vänster-uppdelningen för att införa andra referensramar? Illusterar inte den nuvarande oppositionen mellan européer och nationalister ett paradigmskifte?

Föreläsningen kommer att presentera en mångfald populistiska stilar i det samtida Frankrike. Slutligen kommer vi att se om uppkomsten av populistiska stilar inte är kopplad till en viss retorisk tradition som uppmuntras av institutionerna i Femte republiken och presidentvalet.

Föreläsare

Christophe Premat är fransk statsvetare och var ledamot av nationalförsamlingen för valkretsen Nordeuropa 2014-2017. Han är docent i franska och arbetar vid Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet. År 2021 vann han pris som Årets lärare vid Stockholms universitet.

Denna föreläsning ingår i Folkuniversitetets aktiviteter under frankofonimånaden mars 2024.

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Kursperiod
9 okt 2024 - 9 okt 2024
Onsdag
Antal tillfällen
0
Första tillfället
ons 9 okt 2024 kl 18:00-19:30
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Visa på karta
Studietimmar
1
Kurs-ID
116521
Pris
225 kr