Franska B1+ online

Plats Distans

Lär dig att bli säkrare i vardagliga situationer och föra mer komplexa samtal. Du lär dig att förklara dina åsikter och berätta om dina drömmar och förhoppningar.

Boka kursen nu
Kursen går endast online via Zoom. Du behöver ha tillgång till dator med kamera, mikrofon, högtalare samt internet.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har påbörjat nivå B1 eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper i franska. Osäker på din nivå? Gör vårt webbaserade språktest.

Mål

Efter kursen har du en stor del av kunskaperna i franska på nivå B1 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå B1 kan du oförberedd delta i vardagliga samtal på franska, länka ihop fraser och förklara dina åsikter.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

  • förstå tydligt standardspråk
  • kommunicera i situationer som kan uppstå vid en resa till ett fransktalande område
  • samtala om familj och arbete
  • berätta om drömmar, förhoppningar och mål
  • ge skäl och förklaringar till dina åsikter

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på franska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Du utvecklar din språkfärdighet genom att läsa olika slags texter, till exempel tidningstexter och lättlästa romaner, och arbeta med presentationer. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Lärare

Din lärare har franska som modersmål.

Kurslitteratur

Du använder kurslitteratur som innehåller övningar i alla språkfärdigheter: läsa, höra, skriva och tala. Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen eller vid första kurstillfället.

Startgaranti

Kursen startar vid 4 anmälningar.

Med anledning av Covid-19

Denna kurs kommer endast att ske online.

Kursledare

Janine Sages

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
20 apr 2021 - 25 maj 2021
Ti 19:15 - 20:45
Tillfällen
6
Studietimmar
12
Kurs-ID
1098497
Pris
1345 kr