Franska A2/B1 konversation

Plats Västerås

Vill du lära dig tala bättre franska?

Förkunskaper
Kursen passar dig som befinner dig på nivå A2 enligt Europarådets nivåskala och som har vilande kunskap i franska som inte har använts så flitigt. Du bör känna igen dig i följande beskrivning. Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang

Mål
Efter kursen talar du en mer korrekt franska och har utvecklat ditt ordförråd med praktiska ord genom en blandning av aktuella teman och ämnen

Kursinnehåll
Vi tränar konversation och gör muntliga övningar samt jobbar med ordförrådet för att få ett mer varierat språk. Vi går också igenom vanliga språkliga misstag och hur du talar en mer korrekt franska

Kursupplägg
Fokus ligger på att öva din förmåga att delta i samtal och diskussioner om vardagliga händelser. Du får arbeta med att göra ditt tal säkert, flytande och naturligt

Kurslitteratur
Ingen kurslitteratur behövs för denna kurs

Välkommen!

Kursledare

Frédéric Kosicki

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
18 feb 2020
Ti 17:30 - 19:00
Tillfällen
6
Plats
Smedjegatan 9-11, 72213 Västerås
Visa på karta
Studietimmar
12
Kurs-ID
1043746
Pris
930 kr