Franska konversation A2-B1

Plats Umeå

Vill du bli bättre på att prata franska och utveckla ditt ordförråd? Här fokuserar vi på kommunikation.

Boka kursen nu
Kursens mål
Efter kursen kommer du att utrrycka dig säkrare och mer nyanserat i samtal, både i sociala och professionella miljöer. Du har även utvecklat ditt ordförråd.

Kursinnehåll
I denna kurs fokuserar vi på att kommunicera. Vi talar genomgående på franska vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen. Detta sker genom lärarledda samtal om olika teman. Du får bygga upp ditt ordförråd och träna din förmåga att naturligt använda din franska i olika situationer. Du får öva din förmåga att delta i samtal och diskussioner. Hemuppgifter kan förekomma.

Lärare
Clémence Larguier.

Kurslitteratur
Till denna kurs behöver du inte köpa någon kurslitteratur. Det material du behöver får du av din lärare.

Med anledning av Covid-19

Välkommen till Folkuniversitetet. Här vistas du i en trygg och säker utbildningsmiljö. För att förebygga spridningen av covid-19 är verksamheten anpassad efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.


Vi har:

  • Minskat antal deltagare på kurserna samt ökat avståndet mellan sittplatserna i klassrummen för att kunna hålla ett säkert avstånd.
  • Tydligt skyltade lokaler för att undvika trängsel i entré, trapphus och korridorer.
  • Goda möjligheter till handtvätt med tvål och pappershanddukar.
  • Frekvent städning av lokaler, framför allt toaletter, bordsytor, dörrhandtag och räcken.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning ändras, går kursen över till onlineundervisning.

Kursledare

Clemence Larguier

Har du frågor?

Kontakta Javier Bejar Leceta

javier.bejar@folkuniversitetet.se

Tid
23 mar 2021 - 27 apr 2021
Ti 17:30 - 19:00
Tillfällen
6
Studietimmar
12
Kurs-ID
1088862
Pris
1260 kr