Franska A2/B1 konversation

Plats Kristianstad

Träna upp din konversation med andra nyfikna och engagerade deltagare. En kurs för dig som vill få ut mer av din resa till fransktalande länder eller i umgänget med fransktalande vänner.

Boka kursen nu

Mål

Målet med kursen är att du ska tydligare kunna uttrycka idéer och åsikter inom flera ämnesområden på ett mer spontant sätt, samt kommunicera med färre missförstånd.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:
  • förstå enkel vardagsfranska
  • konversera vid resor
  • samtala om familj och arbete
  • på ett enkelt sätt argumentera för dina åsikter
  • öva din förmåga att delta i samtal och diskussioner

Kursupplägg

Undervisningen sker så mycket som möjligt på franska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har minst en del kunskaper på nivå A2 enligt Europarådets nivåskala. Du kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet möter i arbetet, skolan och på fritiden. Du kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas. Osäker på din nivå? Gör vårt webbaserade språktest.

Kurslitteratur

På våra konversationskurser behöver du oftast inte köpa någon bok. Läraren arbetar t.ex. med artiklar från dagsaktuella tidningar, olika sorters texter, filmer samt eget material. Eventuell kursbok ingår inte i kursavgiften.

Startgaranti

Vi startar redan vid 4 anmälningar! Vi tillämpar en flexibel modell där våra kurser pågår mellan 7-10 träffar beroende på hur många deltagare som är anmälda till kursen. Priset förändras inte. Fullt antal timmar tillämpas från 7 deltagare.

Zacharie Tite Mbomba

"Jag ser fram emot att hjälpa mina kursdeltagare att uppnå sina mål genom att använda min kommunikativa förmåga och erfarenhet."

Ursprungligen från Belgien av kamerunska föräldrar, Zacharies uppväxt och hans arbetsliv har berikats av erfarenheter från olika resor i fransktalande länder, samt kulturell samverkan med deras invånare.

Han har arbetat som privatlärare i franska och naturvetenskapliga och tekniska ämnen under flera år i Kamerun och nu i Sverige, både i Kristianstad och Hässleholm.

Han anser att lära sig ett språk betyder inte bara att ta del av eller främja en ny kultur, utan också att kunna utvecklas som människa i samhället, samt behärska de roliga nyanserna som språket erbjuder.

Zacharie Mbomba

Har du frågor?

Kontakta Donatella Prete

donatella.prete@folkuniversitetet.se

Tid
14 okt 2020
On 19:15 - 20:45
Tillfällen
10
Plats
Föreningsgatan 1, 29133 Kristianstad
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1049335
Pris
1395 kr