Franska C2

Det här är en kurs i avancerad franska. Du lär dig att tala obehindrat och att tolka underförstått innehåll i långa texter. Efter kursen kan du uttrycka dig spontant och flytande i så gott som alla situationer.

Franska C2

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har läst franska C1 i sin helhet eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper. 

Mål

Målet för kursen är kunskaper i franska på nivå C2 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå C2 kan du utan problem förstå så gott som allt som du hör eller läser. Du kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi). Ditt språk är korrekt och varierat och du har utvecklat en personlig stil. 

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig: 

  • förstå långa och komplicerade texter
  • uttrycka dig helt flytande och spontant
  • använda olika stilvariationer
  • använda ett korrekt och varierat språk

Kursupplägg

Undervisningen sker på franska och och vi både talar och skriver franska. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena. 

Lärare

Din lärare har franska som modersmål eller motsvarande kunskaper. Läraren har i regel en akademisk examen och goda pedagogiska kunskaper.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen.

Vilken nivå ska jag välja?

Franska C2

0 resultat

0 resultat