Franska B2 del 1-2 Distans

Plats Distans

Detta är en heldistanskurs i franska på B2 nivå med fokus på att utöka och förbättra ditt ordförråd. I den här kursen får du öva på att tala språket i liten grupp och öva dina färdigheter genom olika skrivuppgifter.

Boka nu

Bra att veta om kursen

Denna kurs är på nivå B2 enligt Europarådets referensram för språk. Du som deltar har möjlighet att medverka på 2 del kurser. Varje del kurs motsvarar ca 14-16 studietimmar. Om du tidigare har medverkat på del 1 så kommer din kursledare skicka övningar för del 2.

Denna kurs är helt på distans utan fysiska träffar. I kursen ingår det 6 skrivuppgifter och 2 distanslektioner live via Teams. Kursavgiften är 2775 kr per del kurs.

Kursen pågår under 12 veckor och startar under vecka 15 då din kursledare skickar den första uppgiften till din e-post. Online lektion sker en vardagkväll.

Ingen kurslitteratur behöver införskaffas till denna kurs, men vid önskan finns det möjlighet att köpa ett grammatikhäftet via administrationen, som komplement till kursen.

Förkunskaper

Kursen passar dig som befinner dig på nivå B2 i franska enligt Europarådets nivåskala. Du bör känna igen dig i följande beskrivning: Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sett problemfritt.

Mål

Målet med kursen är att du ska förbättra din förmåga att tala franska och omsätta dina kunskaper till talad franska, utveckla ditt ordförråd och stärka ditt självförtroende kring språket.

Kursinnehåll

Kursen syftar främst till att utöka ordförrådet genom övningar som fokuserar på just ord. Med ett utökat ordförråd blir du säkrare i ditt användande av franska och vi går igenom språkliga misstag och arbetar med att du ska få ett mer varierat språk. Vid de två distanslektionerna i grupp fokuserar vi på konversation och gör muntliga övningar.

Kursupplägg

Kursen pågår i 12 veckor och varannan vecka får du en uppgift med text, ev. en ljudfil, gloslista och övningar att lösa. Kursledare och deltagare kommunicerar via e-post. Övningsuppgifter är i Word-format och skickas som en bifogade filer till din e-post. Du som deltagare gör sedan övningen i det bifogade Word-dokumentet och skickar det sedan åter till läraren. När det gäller skrivuppgifterna så kommunicerar du som deltagare enbart med din kursledare.
För att kunna medverka på distanslektionerna online via teams tillsammans med dina kurskamrater behöver du en dator med internetuppkoppling, e-postadress, webkamera och hörlurar med mikrofon. I kursen ingår det 2 x 45 minuters lektion online och sker i liten grupp..

Kursledare

Frédéric Kosicki
Din lärare har språket som modersmål och goda pedagogiska kunskaper som ligger till grund för en omväxlande och stimulerande undervisning på distans.

Kursledare

Frédéric Kosicki

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Västerås

info.vasteras@folkuniversitetet.se

Kursperiod
22 maj 2024 - 12 jun 2024
Onsdag
Antal tillfällen
2
Första tillfället
ons 22 maj 2024 kl 17:15-18:00
  • ons 12 jun 2024 kl 17:15 - 18:00
Studietimmar
2
Kurs-ID
203817
Pris
2775 kr