Finska A2 del 3

Plats Malmö

Jobba vidare med finska. Du tränar på din kommunikation och klarar fler vardagliga situationer. Kursen är i Folkuniversitetets lokaler i Malmö.

Boka kursen nu
Förkunskaper
Det här är en kurs för dig som har läst finska A1 i sin helhet eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper.

Mål
Efter kursen har du en del av kunskaperna i finska på nivå A2 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå A2 kan du presentera dig själv och fråga andra om deras namn och var de bor. Du kan förstå och använda enkla ord och fraser som rör dina behov eller konkreta vardagssituationer. Du kan samtala med någon som talar långsamt och tydligt.

Kursinnehåll
På kursen får du lära dig:
  • vanliga ord och enkla fraser
  • berätta om dig själv
  • ställa enkla frågor och förstå enkla svar
  • grundläggande grammatik
  • tala och skriva på finska om enkla ämnen
  • kultur och samhällsliv där språket talas


Kursupplägg
Undervisningen sker huvudsakligen med fokus på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Undervisningen är alltid varierad, utgår från gruppens behov, kunskapsnivå och önskemål. Du förväntas vara aktiv på sammankomsterna och interagera med såväl lärare som andra deltagare. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena. Väljer du att delta online behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid

Lärare
Din lärare har finska som modersmål. Pedagogen har i regel en akademisk examen och goda pedagogiska kunskaper som ligger till grund för en omväxlande och stimulerande undervisning.

Kurslitteratur
Du använder modern kurslitteratur som innehåller övningar i alla språkfärdigheter: läsa, höra, skriva och tala. Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Du når oss på:
046-19 77 00
kurser.syd@folkuniversitetet.se

Kursledare

Veli Petteri Suontausta

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
24 aug 2022 - 12 okt 2022
On 18:00 - 19:30
Tillfällen
8
Plats
Regementsgatan 4, 21142 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1134215
Pris
2295 kr