Finskakurser

Finland, den enda av våra närmaste grannar vi inte kan samtala med på svenska. Finsk och svensk historia är sammanflätad på sätt som många är omedvetna om. Lär dig finska på en finskakurs på Folkuniversitetet och upptäck Finland och en kultur som är både väldigt lik och olik vår, och som rymmer mycket mer än bara bastubad och Mumintroll.

Finskakurs på Folkuniversitetet

Finska är det största av Finlands två officiella språk och ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Finskan tillhör den finskugriska språkfamiljen och talas av sex miljoner människor, främst i Finland, men även i Sverige, Estland, nordvästra Ryssland samt norra Norge.

Vilken nivå ska jag välja?

Finskakurs på Folkuniversitetet


13 resultat

13 resultat