Kurser i finska

Finland, den enda av våra närmaste grannar vi inte kan samtala med på svenska. Finsk och svensk historia är sammanflätad på sätt som många är omedvetna om. Lär dig finska och upptäck Finland, en kultur som är både väldigt lik och olik vår, och som rymmer mycket mer än bara bastubad och Mumintroll.

Finska.

Finska är det största av Finlands två officiella språk och ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Finskan tillhör den finskugriska språkfamiljen och talas av sex miljoner människor, främst i Finland, men även i Sverige, Estland, nordvästra Ryssland samt norra Norge.

Vilken nivå ska jag välja?