Kurser i färöiska

Färöiska är ett västnordiskt språk som talas av ca 75 000 människor och främst av de 48 000 invånarna på Färöarna men även av utvandrare och då framför allt i Danmark.

Kurser i färöiska

Färöiska tillhör de nordiska språken, som i sin tur är en del av den germanska gruppen inom den indoeuropeiska språkfamiljen. Skriven färöiska har många likheter med skriven isländska, medan de talade varianterna av de båda språken skiljer sig mer åt.

Kurser i färöiska

Ämnen i färöiska