Engelska B2 del 1 - 2 Distans

Plats Distans

Detta är en heldistanskurs i engelska på B2 nivå med fokus på att utöka och förbättra ditt ordförråd. I den här kursen får du öva på att tala engelska språket i liten grupp och öva dina färdigheter genom olika skrivuppgifter.

Boka kursen nu

Bra att veta om kursen

Denna kurs är på nivå B2 enligt Europarådets referensram för språk. Du som deltar har möjlighet att medverka på 2 del kurser. Varje del kurs motsvarar ca 14-16 studietimmar. Om du tidigare har medverkat på någon av delkurserna, anger du i meddelande fältet vid anmälan vilken del nivå du önskar.

Denna kurs är helt på distans utan fysiska träffar. I kursen ingår det 6 skrivuppgifter och 2 distanslektioner live via Teams. Kursavgiften är 2670 kr per del kurs.

Ingen kurslitteratur behöver införskaffas till denna kurs, men vid önskan finns det möjlighet att köpa ett grammatikhäftet via administrationen, som komplement till kursen.

Förkunskaper

Kursen passar dig som befinner dig på nivå B2 i engelska enligt Europarådets nivåskala. Du bör känna igen dig i följande beskrivning;
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sett problemfritt.

Mål

Målet med kursen är att du ska förbättra din förmåga att tala engelska och omsätta dina kunskaper till talat engelska, utveckla ditt ordförråd och stärka ditt självförtroende kring språket.

Kursinnehåll

Kursen syftar främst till att utöka ordförrådet genom övningar som fokuserar på just ord. Med ett utökat ordförråd blir du säkrare i ditt användande av engelska och vi går igenom språkliga misstag och arbetar med att du ska få ett mer varierat språk. Vid de två distanslektionerna i grupp fokuserar vi på konversation och gör muntliga övningar.

Kursupplägg

Kursen pågår i 12 veckor och varannan vecka får du en uppgift med text, ev. en ljudfil, gloslista och övningar att lösa. Kursledare och deltagare kommunicerar via e-post. Övningsuppgifter är i Word-format och skickas som en bifogade filer till din e-post. Du som deltagare gör sedan övningen i det bifogade Word-dokumentet och skickar det sedan åter till läraren. När det gäller skrivuppgifterna så kommunicerar du som deltagare enbart med din kursledare.
För att kunna medverka på distanslektionerna online tillsammans med dina kurskamrater behöver du en dator med internetuppkoppling, e-postadress, webkamera och hörlurar med mikrofon. I kursen ingår det 2 x 45 minuters lektion online och sker i liten grupp på max 8 deltagare. Information om dag och tid för onlinelektionen får du vid kursstart.

Kursledare

Nicholas Carey
Din lärare har språket som modersmål och goda pedagogiska kunskaper som ligger till grund för en omväxlande och stimulerande undervisning på distans.

Kursledare

Nicholas Carey

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
31 okt 2022
Kurs-ID
1136741
Pris
2670 kr