Business English B1/B2 Distans Live

Plats Distans

En kurs för dig som behöver använda engelska i arbetet och har internationella kontakter med engelska som arbetsspråk. Du får konkreta verktyg att hantera språket i olika professionella situationer.

Boka kursen nu
.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig med kunskaper på nivå B1 och B2. Osäker på din nivå? Gör vårt webbaserade språktest.

Mål

Målet med kursen är att förbättra dina skriftliga och muntliga förmågor i det engelska språket. Du kommer att bygga upp ditt ordförråd för olika situationer på arbetet som passar när du skriver e-post/brev/på sociala medier och deltar i möten samt hur du presenterar en idé eller en produkt.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

  • att förbättra självförtroende och flyt i språket.
  • att bygga upp ditt ordförråd, särskilt i områden som rör förhandling, kontraktsskrivning, handel och produktion (eller inom andra områden i enlighet med deltagarnas önskemål).
  • att utveckla din förmåga att kommunicera i nyckelsituationer inom arbetslivet, som möten och diskussioner och att skriva mejl och kortare rapporter. Du får också öva på ”small talk” på engelska för sociala situationer relaterade till arbetet.
  • hur du skriver CV och personligt brev.

Kursupplägg

Undervisningen sker på engelska och fokus ligger på muntlig och skriftlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena. Kursen ges online. Du behöver tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling.

Kursledare

Kursledaren har engelska som modersmål.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte kursavgiften. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen eller ges vid första kurstillfället.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Du når oss på:
046-19 77 00
kurser.syd@folkuniversitetet.se

Kursledare

Tessa Howell

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Lund

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
20 sep 2022 - 22 nov 2022
Ti 17:15 - 19:00
Tillfällen
10
Studietimmar
20
Kurs-ID
1136360
Pris
2345 kr