Engelska A1 del 2

Plats Helsingborg

Engelska är ett av världens mest spridda språk och fungerar i många delar av världen som hjälpspråk mellan människor med olika modersmål.

Boka kursen nu

Vem kan gå kursen?
En kurs för dig som studerat grundläggande engelska. Du får prata engelska redan från början och bygga upp Ditt ordförråd.

Mål
Att klara av ett antal utvalda vardagssituationer i ett engelsktalande land.

Kursinnehåll

  • Vi kommer att gå igenom hur man hälsar och hur man presenterar sig.
  • Bokstäver, räkna, ange ursprung och yrke, benämna och mycket enkelt beskriva föremål och platser, förstå priser, ange klockslag, beställa på kafé, tacka.
  • Läsa och skriva enkla texter med motsvarande innehåll.
  • Seder och bruk i den engelsktalande världen.
  • Huvudvikten ligger på muntlig kommunikation men kursen innehåller även en systematisk genomgång av grammatiken, ”språkets byggstenar”.

Kursupplägg
Undervisningen sker så långt som möjligt på språket som du studerar. Kursen anpassas efter deltagarnas behov och intresse. Vi arbetar med parövningar, hörförståelse och konversation. Du som deltagare är muntligt aktiv på språket under lektionerna både i samspel med läraren och med andra kursdeltagare. Du får också vara beredd på att lägga ner extra tid på hemarbete. Vi utgår från praktiska situationer och tränar språket i för nybörjaren meningsfulla sammanhang.

Litteratu/material
Litteratur ingår inte i kursavgift. Information om kurslitteratur finns i kallelsen eller ges vid första kurstillfället.

Kursledare

Andrew Gambina

Har du frågor?

Kontakta Susanne Svensson

susanne.svensson@folkuniversitetet.se

Tid
29 sep 2021 - 15 dec 2021
On 18:30 - 20:00
Tillfällen
12
Plats
Trädgårdsgatan 25, 25224 Helsingborg
Visa på karta
Studietimmar
24
Kurs-ID
1094902
Pris
1710 kr