Engelsk konversation B1-B2

Plats Växjö

Det finns vara ett sätt att bli bättre på att prata engelska – att göra det! En kurs för dig som vill utvidga dina kunskaper i engelska. Få ut mer av din resa till engelsktalande länder eller i umgänget med engelsktalande vänner.

Boka kursen nu

Mål

Målet med kursen är att du ska få lära dig att tydligare uttrycka idéer och åsikter inom flera ämnesområden på ett mer spontant sätt. Samt lära dig att kommunicera med färre missförstånd.

Förkunskaper

Detta är en kurs i engelska för dig som har kunskaper motsvarande nivå B1-B2 enligt Europarådets nivåskala*.

Kursinnehåll

Redan uppnådda kunskaper repeteras och förstärks.

Undervisningen pågår kvällstid under 8 veckor. Totalt 16 studietimmar (1 studietimme är 45 minuter).

Undervisningen sker helt på engelska. Du förväntas vara aktiv under lektionerna.

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du avsätta tid för hemuppgifter.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om kurslitteratur får du i kallelsen eller vid första kurstillfället.

Med anledning av covid-19

Välkommen till Folkuniversitetet. Här vistas du i en trygg och säker utbildningsmiljö. För att förebygga spridningen av covid-19 är verksamheten anpassad efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.
Vi har:

  • Minskat antal deltagare på kurserna samt ökat avståndet mellan sittplatserna i klassrummen för att kunna hålla ett säkert avstånd.
  • Tydligt skyltade lokaler för att undvika trängsel i entré, trapphus och korridorer.
  • Goda möjligheter till handtvätt med tvål och handsprit.
  • Frekvent städning av lokaler, framför allt toaletter, bordsytor, dörrhandtag och räcken.
Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Kursledare

Shirley Richardson-Willstedt

Har du frågor?

Kontakta Anita Fransson

anita.fransson@folkuniversitetet.se

Tid
11 okt 2022 - 29 nov 2022
Ti 18:45 - 20:15
Tillfällen
8
Studietimmar
16
Kurs-ID
1137423
Pris
1395 kr