Engelska konversation A2

Plats Västerås

Det här är en konversations kurs på A2 nivå.

Boka kursen nu
Förkunskaper
Kursen passar dig som befinner dig på nivå A2 och börjar närma dig B1 nivå enligt Europarådets nivåskala och som har vilande kunskap i engelska som inte har använts så flitigt. Du bör känna igen dig i följande beskrivning. Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang

Mål
Efter kursen talar du en mer korrekt engelska och har utvecklat ditt ordförråd med praktiska ord genom en blandning av aktuella teman och ämnen

Kursinnehåll
Vi tränar konversation och gör muntliga övningar samt jobbar med ordförrådet för att få ett mer varierat språk. Vi går också igenom vanliga språkliga misstag och hur du talar en mer korrekt engelska

Kursupplägg
Fokus ligger på att öva din förmåga att delta i samtal och diskussioner om vardagliga händelser. Du får arbeta med att göra ditt tal säkert, flytande och naturligt

Kurslitteratur
Kursledarens eget material


Kursledare

Jeffrey Lark

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
19 feb 2020 - 25 mar 2020
On 19:15 - 20:45
Tillfällen
6
Plats
Smedjegatan 9-11, 72213 Västerås
Visa på karta
Studietimmar
12
Kurs-ID
1043713
Pris
930 kr