Engelska konversation A2, Västerås

Plats Västerås

Det här är en konversations kurs på A2 nivå. Du får nya kunskaper och blir säkrare på att tala och använda engelska på korrekt sätt.

Boka kursen nu
Anpassning av undervisningen med anledning av Corona
Den här kursen kan eventuell komma att starta via distans/online beroende på myndigheternas rekommendationer. Om det är möjligt med fysiska lektioner så har vi små grupper i stora klassrum och följer de rekommendation som Folkhälsomyndigheten har vid tidpunkten för kursen. Startar kursen via distans så kommer kursen att övergå till fysiska lektioner så fort det är möjligt igen och ni får då besked av er kursledare

Förkunskaper

Kursen passar dig som befinner dig på nivå A2 och börjar närma dig B1 nivå enligt Europarådets nivåskala och som har vilande kunskap i engelska som inte har använts så flitigt. Du bör känna igen dig i följande beskrivning. Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang

Mål

Efter kursen talar du en mer korrekt engelska och har utvecklat ditt ordförråd med praktiska ord genom en blandning av aktuella teman och ämnen

Kursinnehåll

Vi tränar konversation och gör muntliga övningar samt jobbar med ordförrådet för att få ett mer varierat språk. Vi går också igenom vanliga språkliga misstag och hur du talar en mer korrekt engelska

Kursupplägg

Fokus ligger på att öva din förmåga att delta i samtal och diskussioner om vardagliga händelser. Du får arbeta med att göra ditt tal säkert, flytande och naturligt

Kurslitteratur

Kursmaterial ingår ej i kursavgiften. Mer information får du vid första lektionstillfället.

Kursledare

Nick Carey has recently moved to Sweden from his native Adelaide, Australia's 5th largest city, where he has spent 10 years teaching in schools. He has worked as a customer service leader and musician amongst other things. He has studied Instrumental Performance at the Australian National University. Nick is also interested music, the arts, guitar and writing. Nick's ambition is to create educational, motivating and entertaining lessons with a unique perspective on English-speaking culture.

Kursledare

Nicholas Carey

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
17 mar 2021
On 19:15 - 20:45
Tillfällen
6
Plats
Smedjegatan 9-11, 72213 Västerås
Visa på karta
Studietimmar
12
Kurs-ID
1085059
Pris
930 kr