Socialising in English

Plats Lund

Do you find it difficult to speak English even though you have some understanding of the language? Learn English for socialising and making conversation.

Boka kursen nu

Förkunskaper

För dig som främst vill satsa på att förbättra det muntliga språket. Kursen passar dig som befinner dig på nivå A2 i engelska eller som har vilande kunskap i det engelska språket som inte har använts så flitigt. Osäker på din nivå? Gör vårt webbaserade språktest.

Kursen kommer att fokusera på:

 • att utveckla ditt ordförråd genom en blandning av teman och ämnenatt du får ett uppdaterat och aktuellt ordförråd
 • att lära dig undvika vanliga misstag på din nivå för att få ett mer korrekt språk
 • att arbeta i en skyddad och uppmuntrande miljö för att bygga upp ditt självförtroende på engelska
 • att öva din förmåga att deltaga i samtal och diskussioner

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på engelska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Mål

Efter kursen har du en del av kunskaperna i engelska på nivå B1 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå B1 kan du förstå och använda ord och fraser som har att göra med vardagliga situationer som att handla, fråga om vägen eller beskriva din familj och dina levnads- och yrkesförhållanden.

Kursledare

Folkuniversitetets kursledare undervisar i sitt modersmål.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen eller ges vid första kurstillfället.

Who is this course for?

This course is for students who have reached at least level A2 in their spoken English. Unsure of your level? Ttry our web-based language test.

In this course we will:

 • develop your range of vocabulary through a variety of topics.
 • teach you how to avoid common mistakes so that you speak more accurately and correctly.
 • improve your ability to participate more naturally and fluently in conversation and discussions.
 • work in a safe and encouraging environment to build up your self-confidence when speaking English.

Teaching style

Teaching is in English and the focus is on speaking and socialising. We use practical situations and focus on pair and group work, listening comprehension and conversation. You are expected to be active in the lessons and have some opportuniy to influence the course content. Expect a few hours of homework between the lessons.

Course leader

Folkuniversitetet's course leaders teach in their mother tounge.

Course book

The course book is not included in the fee. Information about which book you should use and where you can buy it will be given durung the first class.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Du når oss på:
046-19 77 00
kurser.syd@folkuniversitetet.se

Kursledare

Anne Coghlan

While she is Irish by birth, she is a globetrotter by nature!

Before coming to Sweden she worked in the banking world. After 10 years in that profession at various locations in Ireland, she moved into tourism and the retail Industry. It was while working with this that she met "her Viking" and relocated to Malmö.

That was 20 years ago. At that time she thought it would be exciting to become a florist, which she did. However, she was approached by many business people to coach them in Business English, as she came from a professional world. She decided to qualify as an English teacher and it has become her present career. She set up her own company and has travelled all over Skåne working with all the bigger organizations. Since 1998, she has worked full-time with her present employers.

Nowadays, it's not just the language she teaches. There is more and more demand for coaching in Interculture Awareness. Each week she meets about 15 different nationalities, which she finds very stimulating.
Apart from having fluent English and Swedish, she also speaks French and lived in Paris for 2 years while she was studying. Just now, she is improving her Spanish.

Anne Coghlan

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Lund

regionsyd@folkuniversitetet.se

Kursperiod
21 mar 2023 - 23 maj 2023
Torsdag
Antal tillfällen
10
Första tillfället
tis 21 mar 2023 kl 17:30-19:00
 • tis 28 mar 2023 kl 17:30 - 19:00
 • tis 4 apr 2023 kl 17:30 - 19:00
 • tis 11 apr 2023 kl 17:30 - 19:00
 • tis 18 apr 2023 kl 17:30 - 19:00
 • tis 25 apr 2023 kl 17:30 - 19:00
 • tis 2 maj 2023 kl 17:30 - 19:00
 • tis 9 maj 2023 kl 17:30 - 19:00
 • tis 16 maj 2023 kl 17:30 - 19:00
 • tis 23 maj 2023 kl 17:30 - 19:00
Plats
Skomakaregatan 8, 22002 LUND
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
400084
Pris
2345 kr