Engelska B1-B2 konversation

Plats Kalmar

Det finns vara ett sätt att bli bättre på att prata engelska – att göra det! En kurs för dig som vill utvidga dina kunskaper i engelska. Få ut mer av din resa till engelsktalande länder eller i umgänget med engelsktalande vänner.

Boka kursen nu

Mål

Målet med kursen är att du ska få lära dig att tydligare uttrycka idéer och åsikter inom flera ämnesområden på ett mer spontat sätt. Samt lära dig att kommunicera med färre missförstånd.

Förkunskaper

Detta är en kurs i engelska för dig som har kunskaper motsvarande nivå B1-B2 enligt Europarådets nivåskala.

Kursinnehåll

Redan uppnådda kunskaper repeteras och förstärks. Undervisningen pågår kvällstid under 8 veckor. Totalt 16 studietimmar (1 studietimme är 45 minuter). Undervisningen sker helt på engelska. Deltagarna skall vara aktiva i språket under lektionerna.

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du avsätta tid för hemuppgifter.

Kurslitteratur

På våra konversationskurser behöver du oftast inte köpa någon bok. Läraren arbetar t ex med artiklar från dagsaktuella tidningar, texter fån skönlitteratur, filmer samt eget material. Eventuell kursbok ingår inte i kursavgiften.

Kursledare

Brian Kottonya

Har du frågor?

Kontakta Louise Eriksson

louise.eriksson@folkuniversitetet.se

Tid
11 feb 2020 - 31 mar 2020
Ti 17:30 - 19:00
Tillfällen
8
Plats
Kaggensgatan 42, 39232 Kalmar
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1045280
Pris
1395 kr