Engelska B1-B2 konversation

Plats Kalmar

Förbättra din engelska med hjälp av den här konversationskursen i Kalmar!

Boka kursen nu

Mål

Målet med kursen är att du ska få lära dig att tydligare uttrycka idéer och åsikter inom flera ämnesområden på ett mer spontat sätt. Samt lära dig att kommunicera med färre missförstånd.

Förkunskaper

Detta är en kurs i engelska för dig som har kunskaper motsvarande nivå B1-B2 enligt Europarådets nivåskala.

Kursinnehåll

Redan uppnådda kunskaper repeteras och förstärks. Undervisningen pågår kvällstid under 8 veckor. Totalt 16 studietimmar (1 studietimme är 45 minuter). Undervisningen sker helt på engelska. Deltagarna skall vara aktiva i språket under lektionerna.

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du avsätta tid för hemuppgifter.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om kurslitteratur får du i kallelsen eller vid första kurstillfället.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Kursledare

Brian Kottonya

Har du frågor?

Kontakta Anita Fransson

anita.fransson@folkuniversitetet.se

Tid
12 okt 2022 - 30 nov 2022
On 17:30 - 19:00
Tillfällen
8
Studietimmar
16
Kurs-ID
1137122
Pris
1395 kr