Engelska konversation

Håll din engelska vid liv! Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda din engelska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

Engelska. Kaffekopp med text London.

Vi fokuserar genomgående på att tala engelska, vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen. Du kommer att få samtala på engelska om händelser, åsikter, planer, förhoppningar och känslor.

Vilken nivå ska jag välja?

Engelska. Kaffekopp med text London.

54 resultat

54 resultat

Dare to speak more English, B2 (distans live)

11 Engelsk konversation - forts.

Prova på - English Conversation B2 - Distans Live

Dare to speak English B2, liten grupp

Dare to speak English B2, liten grupp

English Conversation for Low Levels B1

Engelska B2 konversation På plats/online

Engelska A2/B1 konversation

Dare to speak English A2/B1

SU04 Engelska A2/B1 - konversation