Affärsengelska

Plats Karlskrona

Detta är en kurs för dig som behöver använda engelska i arbetet och har internationella kontakter med engelska som arbetsspråk.Tonvikten läggs på det talade språket, men vi övar också på att läsa, skriva och lyssna.

Boka kursen nu

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig med kunskaper från B1 och uppåt. Osäker på din nivå? Gör vårt webbaserade språktest.

Mål

Efter kursen har du lärt dig ord, uttryck och formuleringar som passar när du talar i telefon, skriver e-post eller brev och deltar i möten samt hur du tar emot besökare och hur du presenterar en idé eller en produkt.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:
  • kulturella skillnader i arbetsrelaterade situationer
  • utöka ordförråd att använda på jobbet
  • "small talk"
  • tilltal och struktur i e-post och brev
  • telefonfraser
  • rätta till din Swenglish och hitta bättre uttryck

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på engelska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Kursledare

Folkuniversitetets kursledare undervisar i sitt modersmål.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen eller ges vid första kurstillfället.

Har du frågor?

Kontakta Gunilla Olsson

gunilla.olsson@folkuniversitetet.se

Tid
21 apr 2020
Ti 18:00 - 20:15
Tillfällen
5
Plats
Ronnebygatan 42, 37133 Karlskrona
Visa på karta
Studietimmar
15
Kurs-ID
1046268
Pris
1545 kr