Engelska i arbetet B2 - AMNI Distans Live

Plats Distans

Detta är en kurs för dig som behöver eller vill använda engelska i arbetet. Du får verktyg för att hantera språket i arbetssituationer. Tonvikten läggs på det talade språket, men vi övar också på att läsa, skriva och lyssna.

Boka kursen nu

Riksdagen har beslutat att tillföra studieförbunden medel för att erbjuda kompetensutveckling för vuxna, som påverkats av coronapandemin. Kursen är kostnadsfri, men du betalar eventuellt kursmaterial själv.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som blivit eller riskerar att bli korttidspermitterad, varslad eller arbetslös och som är mellan 18 och 64 år. Du får endast delta i en(1 )av de kurser som Folkuniversitetet erbjuder kostnadsfritt. Bokar du dig på flera kurser kommer du att avbokas på alla kurser utom den första. För att anmäla dig måste du uppge svenskt personnummer alternativt EU/EES medborgarskap samt vara bosatt i Sverige.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig med kunskaper från B2* och uppåt. I denna online-kurs kommunicerar du direkt med din lärare och dina kurskamrater precis som i klassrummet fast via Zoom.

* Läs mer om språknivåer

Mål

Efter kursen har du lärt dig ord, uttryck och formuleringar som passar när du talar i telefon, skriver e-post eller brev och deltar i möten samt hur du tar emot besökare och hur du presenterar en idé eller en produkt.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

  • kulturella skillnader i arbetsrelaterade situationer
  • utöka ordförråd att använda på jobbet
  • "small talk"
  • tilltal och struktur i e-post och brev
  • telefonfraser
  • CV och personligt brev
  • rätta till din Swenglish och hitta bättre uttryck

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på engelska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg.

Kursmaterial

Eventuellt kursmaterial betalas av dig som kursdeltagare.

Särskilda anmälningsvillkor

Kursen är kostnadsfri men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält dig senast en vecka innan kursstart. Vi kommer att ta ut en avbokningsavgift på 500 kr om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.


Se alla AMNI-kurser och läs mer

Gina Hildinger

Gina is a professional Copywriter with 25+ years communicating and writing for business in English. She grew up in the U.S.A. and has lived in Boston and Orlando, before relocating to Norrköping in 2015.

På svenska: Gina är copywriter med 25 års erfarenhet av kommunikation och skrivande på engelska i affärssammanhang. Hon växte upp i USA och bodde i både Boston och Orlando innan hon flyttade till Norrköping 2015.

Gina Hildinger, lärare Folkuniversitetet Norrköping

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst Norrköping

info.norrkoping@folkuniversitetet.se

Tid
12 okt 2020 - 17 dec 2020
Må 14:00 - 15:30
To 14:00 - 15:30
Tillfällen
20
Studietimmar
40
Kurs-ID
1079387
Pris
0 kr