Business English B1/B2

Plats Malmö

Detta är en kurs för dig som behöver använda engelska i arbetet och har internationella kontakter med engelska som arbetsspråk. Du får verktyg för att hantera språket i arbetssituationer. Tonvikten läggs på det talade språket.

Boka kursen nu

Kursen är planerad att äga rum i Folkuniversitetets lokaler. Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning med anledning av Covid-19, går kursen över till enbart onlineundervisning.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig med kunskaper på nivå B1 och B2. Osäker på din nivå? Gör vårt webbaserade språktest.

Mål

Efter kursen har du lärt dig ord, uttryck och formuleringar som passar när du talar i telefon, skriver e-post/brev/sociala medier och deltar i möten samt hur du tar emot besökare och hur du presenterar en idé eller en produkt.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

 • kulturella skillnader i arbetsrelaterade situationer
 • utöka ordförråd att använda på jobbet
 • "small talk"
 • tilltal och struktur i e-post och brev
 • telefonfraser
 • rätta till din Swenglish och hitta bättre uttryck

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på engelska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Kursledare

Kursledaren har engelska som sitt modersmål.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte kursavgiften. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen eller ges vid första kurstillfället.

Med anledning av Covid-19

Välkommen till Folkuniversitetet! Här ska du kunna vistas i en trygg och säker utbildningsmiljö. För att förebygga spridningen av covid-19 och för att du som går en kurs eller utbildning hos oss ska få en trygg och säker utbildningsmiljö anpassar vi verksamheten efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.

Exempel på åtgärder
 • Minskat antal deltagare i våra kurser så att det går att hålla ett säkert avstånd i klassrum och gemensamma utrymmen.
 • Avståndet mellan sittplatser i klassrum och andra gemensamma utrymmen utökas.
 • Schemaläggningen anpassas för att undvika trängsel i entré, trapphus och korridorer när kurser börjar och slutar samt under pauser.
 • Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål och pappershanddukar.
 • Frekvent städning av lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken.
 • Tydligt skyltade lokaler så att det är enkelt för alla att hålla avstånd.

Kursledare

Tessa Howell

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
22 sep 2020 - 24 nov 2020
Ti 19:15 - 20:45
Tillfällen
10
Plats
Regementsgatan 4, 21142 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1076817
Pris
2945 kr