Danska termin 1 Max 10 deltagare

Plats Stockholm

Kurser i danska för dig som aldrig tidigare studerat språket eller bara kan lite. Vi utgår från praktiska situationer och tränar språket i meningsfulla sammanhang.

Boka kursen nu

Vi erbjuder en grundkurs i danska för dig som är helt nybörjare och vill läsa en gång i veckan. Redan från första början får du lära dig språket på ett kommunikativt sätt, vilket gör att du redan efter en kort tids studier kan förstå och göra dig förstådd i enklare situationer.

Målgrupp
Den här kursen riktar sig till dig som inte har några förkunskaper i danska. Du bör kunna svenska för att kunna tillgodogöra dig kursen på ett tillfredställande sätt

Mål
Efter avslutad kurs ska du kunna klara dig på enkelt språk i ett urval av vardagliga situationer. Du kan de danska räkneorden, känner till lite av den danska grammatiken och uttalet samt de”lömska likheterna” som finns mellan danskan och svenskan. Du kommer förstå lite talad danska och kan läsa en vanlig dansk text, till exempel en tidningsartikel.

Innehåll
Du lär att presentera dig och att konversera om enkla vardagliga förhållanden. Betoningen ligger på läsövningar och muntlig kommunikation, men du får också öva dig i att skriva ord och bilda enkla fraser. Du får en kort genomgång av uttalet och den danska grammatiken samt de ord som har olika betydelser på svenska och danska. Kulturella skillnader omtalas och diskuteras.

Undervisningsform/kursupplägg
Kursen går en gång i veckan under 7 veckor. Totalt 20 studietimmar. Undervisningen sker på språket som du studerar. Vi arbetar med parövningar, hörförståelseövningar och konversation. Deltagarna skall vara aktiva i språket under lektionerna. Du får också vara beredd på att lägga ner extra tid på hemarbete. Högst 15 deltagare i varje grupp.

Litteratur och material
Litteratur ingår inte i kursavgiften. Utöver kurslitteratur kan även lärarens eget material användas.

Lärare

Läraren har danska som modersmål.

Fortsättningsmöjligheter
Vi erbjuder fortsättningskurser till alla pågående kurser förutsatt att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Om deltagare vill kan man fortsäta redan under samma termin med några extra tillfällen.Vår ambition är att du skall få samma tid, lärare och lokal på din fortsättningskurs som du hade tidigare. Vi vill dock reservera oss för att vi i enstaka fall kan bli tvungna att göra ändringar.

Lokal
Alla våra innerstadskurser går i våra egna lokaler på Kungstensgatan 45 eller i nära anslutning dit Så fort kurslokal är fastställd framgår det under "Plats" i bokningsrutan uppe till vänster. Information om kurslokal finns även i kurskallelsen.

Kursledare

Elin Bruun-Nystedt

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
14 sep 2022 - 16 nov 2022
On 17:30 - 19:00
Tillfällen
10
Studietimmar
20
Kurs-ID
1140497
Pris
2275 kr