Danska A1 för svensktalande

Plats Malmö

Firs eller halvfjerds, vad heter egentligen åttio på danska? Sluta gissa och gå en kurs i danska istället.

Boka reservplats

Kursen är planerad att äga rum i Folkuniversitetets lokaler. Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning med anledning av Covid-19, går kursen över till enbart onlineundervisning

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är nybörjare och som inte studerat danska tidigare.

Mål
Du lär dig hantera vardagliga situationer på ett mycket enkelt språk, som att presentera dig och din familj, handla samt att kunna fråga efter vägen. Du får inblick i språkets struktur och lär dig skriva korta fraser och enkla meningar. Du får också ta del av landets kultur och samhälle.

Kursinnehåll
På kursen går vi igenom:
  • det danska uttalet. Du lär dig de danska uttalsreglerna och vi jobbar med uttalsövningar och högläsning för att träna uttalet.
  • Vi går igenom och tränar de danska räkneorden
  • Hörförståelsen av danskt talspråk tränas genom olika övningar
  • Det danska ordförrådet byggs upp genom olika ordförrådsövningar samt med hjälp av textläsning
  • Vi tränar lätt konversation

Kursupplägg
Undervisningen sker huvudsakligen på danska. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Undervisningen är alltid varierad, utgår från gruppens behov, kunskapsnivå och önskemål. Du förväntas vara aktiv på sammankomsterna och interagera med såväl lärare som andra deltagare. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena. Väljer du att delta online behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid


Kursledare
Vår lärare i danska har språket som sitt modersmål.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften. Information om litteratur finns i kallelsen eller ges vid första kurstillfället.

Startgaranti
Vi har startgaranti redan vid 4 deltagare.

Linda Kristiansen

"Det roligaste med att vara kursledare på Folkuniversitetet är alla trevliga och inspirerande människor. Mötet med alla dessa människor gör undervisningen givande och levande. Man lär sig nya saker hela tiden."

Linda Kristiansen har en fil.kand. i Nordiska Språk och Lingvistik (språkvetenskap). Linda är född i Köpenhamn och bor idag i Malmö, där hon undervisar i danska på alla nivåer, dels på Folkuniversitetet, dels på olika företag runtom i Öresundsregionen. 

Hon tar även uppdrag som översättare och korrekturläsare. Tidigare har hon undervisat på Lunds universitetet i danska och dansk historia samt arbetat på Radio Malmöhus med det dansk-svenska radioprogrammet Öresund Direkt.

Linda Kristiansen

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
28 sep 2020 - 30 nov 2020
Må 17:30 - 19:00
Tillfällen
10
Plats
Regementsgatan 4, 21142 Malmö
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1074033
Pris
2445 kr