Danska A1 för svensktalande - Distans Live

Plats Distans

På kursen Danska A1 får du de grundläggande verktygen för att hantera vardaglig kommunikation på danska. Kursen är online.

Boka kursen nu
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är nybörjare och som inte studerat danska tidigare.

Mål
Du lär dig hantera vardagliga situationer på ett mycket enkelt språk, som att presentera dig och din familj, handla samt att kunna fråga efter vägen. Du får inblick i språkets struktur och lär dig skriva korta fraser och enkla meningar. Du får också ta del av landets kultur och samhälle.

Kursinnehåll
På kursen går vi igenom:
  • det danska uttalet. Du lär dig de danska uttalsreglerna och vi jobbar med uttalsövningar och högläsning för att träna uttalet.
  • Vi går igenom och tränar de danska räkneorden
  • Hörförståelsen av danskt talspråk tränas genom olika övningar
  • Det danska ordförrådet byggs upp genom olika ordförrådsövningar samt med hjälp av textläsning
  • Vi tränar lätt konversation

Kursupplägg
Undervisningen sker huvudsakligen på danska. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Undervisningen är alltid varierad, utgår från gruppens behov, kunskapsnivå och önskemål. Du förväntas vara aktiv på sammankomsterna och interagera med såväl lärare som andra deltagare. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena. För att delta online behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid


Kursledare
Vår lärare i danska har språket som sitt modersmål.

Kurslitteratur
Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften. Information om litteratur finns i kallelsen eller ges vid första kurstillfället.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Du når oss på:
046-19 77 00
kurser.syd@folkuniversitetet.se

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Lund

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
08 sep 2022 - 10 nov 2022
To 19:00 - 20:30
Tillfällen
10
Studietimmar
20
Kurs-ID
1119208
Pris
2445 kr