Danska fortsättning B1-B2

Kurser i danska för dig som redan studerat språket något. Du förstår huvudinnehållet i vanligt standardtal och kan göra dig förstådd i vanliga situationer som uppstår vid resor till Danmark och andra länder där språket talas.

Danska. Västkusten i Danmark.

Kursinnehåll

Vi utgår från kommunikativa situationer och tränar danska i meningsfulla sammanhang. Efter kursens slut kan du återberätta händelser inom dina intresseområden och redogöra för dina åsikter i olika frågor.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen.

Vilken nivå ska jag välja?

Danska. Västkusten i Danmark.

""

1 resultat

1 resultat